อนุทิน 22501 - แอมแปร์~natadee

  พ่อสัมบอกว่า...การบริหารการศึกษาในเรื่องการเรียนการสอนจะต้องอาศัยอาศัยองคืความรู้และภูมิรู้ของครูผู้สอนมาจัดการมากที่สุด...หากครูผู้สอนไม่เข้าใจในประเด็นนี้...กรรมเวรก็ตกอยู่กับเด็กๆ

เขียน 05 Oct 2008 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)