อนุทิน #22501

  พ่อสัมบอกว่า...การบริหารการศึกษาในเรื่องการเรียนการสอนจะต้องอาศัยอาศัยองคืความรู้และภูมิรู้ของครูผู้สอนมาจัดการมากที่สุด...หากครูผู้สอนไม่เข้าใจในประเด็นนี้...กรรมเวรก็ตกอยู่กับเด็กๆ

เขียน:

ความเห็น (0)