อนุทิน 22451 - บุณยกร

บุณยกร
  • รู้จักโยมไชยวัฒน์  สินสุวงศ์
  • มาหลายปี..เมื่อวานได้ข่าวว่าโดน
  • ตำรวจจับในข้อหา กบฏ..
  • โยมเป็นคนดีที่เสียสละ เพื่อ ชาติ
  • ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตลอด เท่าที่เคยเห็นและร่วมงานกัน
  • มาโดยเฉพาะงานอบรมช่วยเหลือเกษตรกร  ชาวนา
  • คนดี ความดีย่อมรักษาคุ้มครอง
  • พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ 
เขียน 04 Oct 2008 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)