อนุทิน #22444

รายการยาที่ห้ามใช้  & ใช้ได้ในโรค G6PD (ข้อมูลบางส่วนเท่านั้น)

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/reprint/111/1/16

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)