อนุทิน 22444 - wwibul

wwibul

รายการยาที่ห้ามใช้  & ใช้ได้ในโรค G6PD (ข้อมูลบางส่วนเท่านั้น)

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/reprint/111/1/16

เขียน 04 Oct 2008 @ 16:57 () แก้ไข 04 Oct 2008 @ 17:12, ()


ความเห็น (0)