อนุทิน 2242 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ไปทำ passport ข้าราชการ

จะต้องมีบัตรข้าราชการ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน passport เล่มเดิมที่ยังไม่หมดอายุจะต้องนำมายกเลิกด้วย และมีหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศและหนังสือเชิญจากต่างประเทศด้วย

เรายังพบปัญหาว่า  นามสกุลไม่ตรงเล่มเดิม จะต้องให้หัวหน้ายืนยันว่าชื่อ นามสกุลถูกต้อง

รอรับอีก 1 สัปดาห์

เขียน 28 Apr 2008 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)