อนุทิน 22381 - wwibul

wwibul

@22378 ความน่ากลัวของ melamine เรื่องตกตะกอนในไต ผมคาดว่า ควรจะมีเมื่อมีปริมาณมากเท่านั้นครับ เพราะปริมาณตะกอนที่จะเกิด ควรแปรผันตรงกับปริมาณเมลามีนยกกำลังสอง

สมมติ melamine เป็น M

M ถูก hydrolysis แปลงไปเป็น cyanuric acid (C)

ปริมาณ C ต้องอยู่ในมิติเดียวกับ M

รูปแบบที่ง่ายที่สุดคือตะกอนเกิดแบบปฎิกิริยาอันดับสอง คือ แปรผันตรงกับ M และ C (ของจริงอาจซับซ้อนกว่านี้ แต่ข้อสรุปไม่ควรต่างกันมาก)

ที่มาเรื่องนี้ อยู่ในบล็อก

หรือตีความได้ว่า ถ้าปริมาณเมลามีนมีน้อยลงสิบเท่า ก็ควรคาดหมายการที่ตะกอนจะน้อยลงร้อยเท่า

ดังนั้น เฉพาะประเด็นเรื่องตะกอน จะน่ากลัวเฉพาะเมื่อโดนปนปลอม (ซึ่งปริมาณมาก) แต่จะไม่น่ากลัวถ้าโดนปนเปื้อน (ซึ่งปริมาณน้อยมาก)

ดังนั้น หากการปนเปื้อนมีในระดับต่ำที่ยอมรับได้ทางวิชาการและกฎหมาย ก็ควรถือเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ควรเก็บไปกังวล

ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ ว่าคนกลัวสารกัมมันตภาพรังสี จนเข้าใจว่าในธรรมชาติ มีระดับสารกัมมันตภาพรังสีเป็นศูนย์ ซึ่งจริง ๆ ไม่ใช่ มีกัมมันตภาพรังสีในระดับต่ำตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา หนียังไงก็ไม่พ้น ซึ่งก็จะแนว ๆ เดียวกับสารปนเปื้อนทั่วไป คือ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ ก็ไม่ควรกังวล

หรืออีกกรณีคือ โลหะหนัก ในระดับที่น้อยมาก ไม่ได้ถือเป็นสารพิษ แต่เป็นสารอาหารด้วยซ้ำ แต่หากมากเกินระดับเหมาะสม ก็จะกลายเป็นสารพิษที่น่ากลัวไป

เขียน 03 Oct 2008 @ 22:12 () แก้ไข 03 Oct 2008 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)