อนุทิน 22368 - มนตรี แย้มกสิกร

การเยี่ยมชมการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง(ไม่ขอเปิดเผย) วันนี้(3 ตุลาคม 2551) ผมมีโอกาสได้มีประเด็นมานำเสนอเพื่อการเสนอความเห็นร่วมกัน ดังนี้

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มหาวิทยาลัยได้มีโครงการสร้างหอพักโดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างหอพักในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ.2548 ลักษณะการดำเนินการ คือ บริษัทเอกชนลงทุนด้านการเงินทั้งหมด เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วยกให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บค่าหอพัก แล้วส่งมอบรายได้จำนวนร้อยละ 95 ของรายได้ค่าหอพัก (ไม่รวมรายรับอื่นๆ เช่น การให้เช่าพื้นที่ หรือบริการต่าง ๆ)ให้กับเอกชน เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ค่าบริหารจัดการเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียอยู่ที่ MLR-1.25 ซึ่งเริ่มต้นที่ 6.25 แน่นอน อัตราดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นหรือลง ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแน่นอน ปัจจุบันสภาพห้องพัก พักห้องละ 4 คน ค่าที่พักคนละประมาณ 5,000 บาทต่อภาคเรียน ภาคเรียนแรกหอเต็ม แต่พอภาคเรียนปลายเริ่มว่าง เพราะนศ.ย้ายออกไปอยู่หอนอก ซึ่งหอพักเอกชนขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยมีมากมายเหลือเกิน

ประเด็นที่อยากจะขอความเห็นจากชุมชนแห่งนี้ คือ

1. สิ่งที่เป็นภาระหนักที่สุด คือ ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องส่งให้กับเอกชน ซึ่งแน่นอนว่า เอกชนต้องคำนวณแล้วว่ามีกำไร แต่ฝ่ายมหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างไรดี กับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หากดอกเบี้ยสูงขึ้น จะยิ่งเป็นภาระจนอาจจะแบกภาระลำบาก

2. ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ นักศึกษาปัจจุบัน ไม่ค่อยชอบอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย เพราะมีกฏระเบียบมาก แต่การอยู่ข้างนอก มีเสรีภาพมาก

3. หากจะ Refinance กับธนาคารพาณิชย์ จะทำให้ดีขึ้นหรือไม่

4. หากจะตั้งกองทุนโดยเอกชนหรือองค์กรที่มีเงินสะสมมากๆ เอาลงกองทุนแล้ว ใช้กองทุนนี้ค้ำประกัน โดยขออัตราดอกเบี้ยที่ อัตราเงินฝาก+1 บาท หรือ 1.50 บาท จะเป็นไปได้หรือไม่

5. ขอข้อเสนอแนะแนวทาง "นวัตกรรมการบริหารจัดการหอพัก" แบบสร้างสรรค์ที่เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณรัฐ

เขียน 03 Oct 2008 @ 20:29 ()


ความเห็น (0)