อนุทิน 22360 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

วันนี้จัดการลง OS ใหม่ให้ Acer และลงโปรแกรมเบื่องต้น แล้วก็ส่งต่อเครื่องให้ยาไปแล้ว

จัดการเรื่องใบตอบรับโครงการเด็กหัวใส...ฉลาดใช้ ICT ต้องนั่งเขียนกันอยู่นานเลย แล้วก็ต้องจัดการเรื่องการเดินทางต่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)