อนุทิน 22360 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้จัดการลง OS ใหม่ให้ Acer และลงโปรแกรมเบื่องต้น แล้วก็ส่งต่อเครื่องให้ยาไปแล้ว

จัดการเรื่องใบตอบรับโครงการเด็กหัวใส...ฉลาดใช้ ICT ต้องนั่งเขียนกันอยู่นานเลย แล้วก็ต้องจัดการเรื่องการเดินทางต่อ

เขียน 03 Oct 2008 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)