อนุทิน 22333 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้านี้ตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ
  • เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่(Big Changes) ที่เกิดในรอบ2-3ปีที่บริหารที่นี่
  • ผู้บริหารเองได้รางวัลเกียรติยศหลายรางวัลจากหลาย ๆ หน่วยงาน
  • นักเรียนแข่งขันในเวทีระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติในเรื่อง อย.น้อย ทูบีนัมเบอร์วัน มอก. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  • จึงจัดเป็น Theme ใหญ่ในห้องนำเสนองาน
เขียน 03 Oct 2008 @ 08:02 ()


ความเห็น (0)