อนุทิน 22316 - กวิน

กวิน
  • Q: ทำไม spy ไม่อ่าน ว่า สะปี้ย์ แบบ happy
  • Q: แล้วทำไม happy ไม่อ่านว่า แฮปไปน์ แบบ spy 
  • A: http://gotoknow.org/blog/kelvin/172023
เขียน 02 Oct 2008 @ 21:45 () แก้ไข 02 Oct 2008 @ 21:47, ()


ความเห็น (0)