อนุทิน 22309 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เตรียมงานเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ เลย เขต 1 ที่จะมานิเทศพรุ่งนี้ เรื่องการกระจายอำนาจ เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนกระจายอำนาจประเภท 1 รุ่น 2
  • ครูทุ่มเทช่วยกันเพราะภาระตามตัวชี้วัดมีมากพอควร
  • ทานข้าวเย็นเมื่อหนึ่งทุ่ม เดี๋ยวทำต่อ
เขียน 02 Oct 2008 @ 20:17 () แก้ไข 02 Oct 2008 @ 20:23, ()


ความเห็น (0)