อนุทิน 22263 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ช่วงเช้าวันนี้เล่ากิจกรรมจากการไปอบรม Outcome Mapping กับ สคส. มาให้ทีมงานฟัง แล้วก็ฟังอ.วิบุล บรรยายต่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)