อนุทิน 22263 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้าวันนี้เล่ากิจกรรมจากการไปอบรม Outcome Mapping กับ สคส. มาให้ทีมงานฟัง แล้วก็ฟังอ.วิบุล บรรยายต่อ

เขียน 02 Oct 2008 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)