อนุทิน 22261 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

ในการเริ่มวันใหม่ตามทัศนะของอิสลามเริ่มตั้งแต่ตะวันตกดิน แต่ตามหลักสากลจะเริ่มนับวันใหม่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว ดังนั้นในการกำหนดวันตรุษซึ่งใช้การดูดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ถ้าไม่เห็นดวงจันทร์ก็ให้ถือศีลอดต่ออีก 1 วันในกรณีที่มีการเห็นดวงจันทร์และทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์ในกลุ่มประเทศอาหรับนั้นเราปฏิบัติตามได้เพราะมีการทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์และเราใช้วิจารณญาณในการคิดว่าที่เราสามารถปฏิบัติตามได้นั้นน่าจะสรุปด้วยเหตุผลนี้คือระยะทางที่ห่างกันเพียง 4 ชั่วโมงซึ่งถือว่าอยู่ในวันเดียวกัน และการที่ในประเทศเราไม่เห็นดวงจันทร์แต่ประเทศอื่นสามารถเห็นได้ก็พิเคาราะห์ด้วยเหตุด้วยผลคือทัศนะวิสัยไม่ดีเนื่องจากมีเมฆปกคลุมท้องฟ้ามากก็ส่งผลให้ไม่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวได้ดังนั้นมุสลิมบางกลุ่มและเราชาวบางกอกวิทยา(มูลนิธิ)ได้ถือเอาวันที่มีผู้เห็นดวงจันทร์เป็นการกำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี่ปี2551 (ฮ.ศ1429)ตรงกับมุสลิมในกลุ่มประเทศอาหารับซึ่งตรงกับวันอังคารที่30 กันยายน 2551 ด้วยเหตุนี้ วัสลาม

เขียน 02 Oct 2008 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)