อนุทิน 22253 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ชนิดของหลักฐาน ถ้าพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ต้องระวังมาก ดีใน simulation - in vitro - cells - animals - human ต่างกัน

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:37 () แก้ไข 02 Oct 2008 @ 11:38, ()


ความเห็น (0)