อนุทิน 22251 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

สถิติ กับ การออกแบบการทดลอง

ออกแบบห่วย สถิติดี ก็ใช้ไม่ได้

ดูการออกแบบการทดลองเป็นหลักก่อน

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)