อนุทิน 22251 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

สถิติ กับ การออกแบบการทดลอง

ออกแบบห่วย สถิติดี ก็ใช้ไม่ได้

ดูการออกแบบการทดลองเป็นหลักก่อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)