อนุทิน #22251

สถิติ กับ การออกแบบการทดลอง

ออกแบบห่วย สถิติดี ก็ใช้ไม่ได้

ดูการออกแบบการทดลองเป็นหลักก่อน

เขียน:

ความเห็น (0)