อนุทิน 22249 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ปรากฎการณ์เจอยาก เช่น เรื่องเกี่ยวกับยา สารใหม่ๆ สารจากธรรมชาติ ด้านบวกมาก่อน ด้านลบจะตามมาที่หลัง

ปัญหา คือ เวลาทดลองใช้ยาใหม่ กลุ่มปชก.น้อย ช่วงต้นที่ทดลอง โอกาสเจอปรากฎการณ์หายากจะเจอยาก แต่พอใช้ไปในเวลาห้าปี โอกาสหายากเริ่มโผล่

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)