อนุทิน 22248 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วิธีการตีความ ทางการแพทย์จะมีการป้องกันตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องระวังมากๆ มองด้านเสียจะสามารถยอมรับได้มาสู่คน

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:21 ()


ความเห็น (0)