อนุทิน 22246 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ข่าวด้านการสาธารณสุข มีเหตุการณ์ ข่าวการค้นพบใหม่ๆ ข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการฟ้องร้องมากขึ้น

การนำข่าวขึ้นเว็บ จะมีการ archive ประเด็นคือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมีผลต่อการนำไปใช้

ทุกข้อเขียนต้องมองไปข้างหน้าสิบปี สไตล์การเขียนต้องรัดกุม ป้องกันต้วได้

ถ้าเมื่อไรมีการเกี่ยวข้องกับการค้า จะมี พรบ. เข้ามาเกี่ยวข้อง

Disclaimer ต้องชัดเจนในการใส่ contents ใน Healthy.in.th

ในทางการแพทย์ ป้องกันตัวด้วย evidence-based หลักฐานที่ดีทีสุด

หลักฐานทางตำรา ผู้เชี่ยวชาญ ศาลฟังตำรามากกว่า

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:06 () แก้ไข 02 Oct 2008 @ 11:13, ()


ความเห็น (0)