อนุทิน 22244 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เป้าหมายรายทาง ย่อยๆ นำไปเป็น KPI แยกแต่ละภาคี แล้ว group รวมอีกที เป็นลำดับ

expect to see ง่ายๆ

like to see มีผลมากขึ้น

love to see ผลสุดยอด

 

เขียน 02 Oct 2008 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)