อนุทิน 22243 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ภาคียุทธศาสตร์ ใครบ้างที่เราทำงานด้วยแต่ไม่คาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลง เราต้องขอไฟเขียวจากเขาในการทำงาน เช่น มอ วจก สสส สคส

ถ้าจำเป็นก็ต้องลงมาคลุกด้วย

เขียน 02 Oct 2008 @ 10:49 ()


ความเห็น (0)