อนุทิน #22243

ภาคียุทธศาสตร์ ใครบ้างที่เราทำงานด้วยแต่ไม่คาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลง เราต้องขอไฟเขียวจากเขาในการทำงาน เช่น มอ วจก สสส สคส

ถ้าจำเป็นก็ต้องลงมาคลุกด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)