อนุทิน 22241 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ภาคีโดยตรง ให้เขาสามารถเป็นเจ้าของ แม้ถอนตัวไม่แล้ว เช่น เกิดการสร้าง social network ใน g2k

เหมือนจับคู่แต่งงาน ต้องมีใจร่วมกัน

ต้องแตกผลลัพธ์ที่ท้าท้ายของแต่ละภาคี commit ร่วมกันกับเรา เหมือนเป็น vision เล็กๆ ของภาคี เริ่มเเขียนด้วยคำว่าภาคี เช่น ภาคี สสส ใช้ g2k เพื่อการพัฒนางาน

 

เขียน 02 Oct 2008 @ 10:44 () แก้ไข 02 Oct 2008 @ 10:44, ()


ความเห็น (0)