อนุทิน 22241 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ภาคีโดยตรง ให้เขาสามารถเป็นเจ้าของ แม้ถอนตัวไม่แล้ว เช่น เกิดการสร้าง social network ใน g2k

เหมือนจับคู่แต่งงาน ต้องมีใจร่วมกัน

ต้องแตกผลลัพธ์ที่ท้าท้ายของแต่ละภาคี commit ร่วมกันกับเรา เหมือนเป็น vision เล็กๆ ของภาคี เริ่มเเขียนด้วยคำว่าภาคี เช่น ภาคี สสส ใช้ g2k เพื่อการพัฒนางาน

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)