อนุทิน 22240 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

พันธกิจ คือ ภารกิจใหญ่ๆ ที่สำคัญ ไม่ใช่ กิจกรรมย่อย ไม่ใช่ process เช่น กระตุ้นให้เกิดการ ลปรร. tacit knowledge

ถ้าฟุ้งซ่าน ให้มองที่ผู้รับผลปย.

  เขียน:  

ความเห็น (0)