อนุทิน 22232 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ์)

  • vision
  • mission
  • boundary partners
  • outcome challenges
  • progress markers
  • strategy map
  • organizational practices
เขียน 02 Oct 2008 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)