อนุทิน 22171 - ครูแอน

วันนี้ได้ต้อนรับคุณลุงวิลล์ พาเมล  พระเอก(เจ้าอาวาสวัดหมอแปง  และครูอี๊ด มาเยี่ยมและติดตามงานโครงการที่ทางมูลนิธิมาตินัสฯ เนเธอแลนด์  หลักการใหญ่คือ

  • ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
  • ส่งเสริมทุนการศึกษาและของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  • ช่วยเหลือนักเรียนชาวเขา
  • โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
  • โครงการช่วยเหลือนักเรียนพักนอน

โครงการใหม่ที่จะขอฯ

  • สร้างหอพักนักเรียนพักนอน
  • ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา

แต่ลุงวิลล์ต้องนำโครงการเข้าที่ประชุมของมูลนิธิก่อน..ขอบพระคุณลุงวิลล์ พระเอก ครูอี๊ด ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเมืองแปงมาตลอด

เขียน 01 Oct 2008 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)