อนุทิน #22111

เซ็งมากกะการทำงาน  การที่คนบางคนไม่ยอมรับความจริง  ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น     ขนาดมีกระจกส่องตัวเอง  แต่ก็โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่น 

เขียน:

ความเห็น (0)