อนุทิน #22094

  ติดต่อ

วันนี้

  • ถอนเงินค่าโทรศัพท์ของทีมงาน
  • จ่ายเงินค่า handy drive
  • ส่งเรื่องสัญญา KPI
  • คืนเงินยืมที่ไปอบรม OM

พรุ่งนี้

  • จ่ายเงินค่าโทรฯ
  • ใบสำคัญรับเงินต่างๆ
  • การเงินของเก่าต้องเคลียร์หมด
  เขียน:  

ความเห็น (0)