อนุทิน 22046 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ ช่วงเช้าไปประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นนทบุรี เขต 2 ช่วงบ่ายไปประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม.(ประชุมร่วม 3 เขตพื้นที่การศึกษา) มีประเด็นที่คืดว่าน่าจะต้องเขียนเสนอแนวคิดในโอกาสต่อไป คือ "บทบาทขององค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ชุด  ควรมีบทบาทอย่างไร และควรทำงานให้ประสาน สอดรับกันอย่างไร"

เขียน 30 Sep 2008 @ 00:51 ()


ความเห็น (0)