อนุทิน 22034 - กวิน

  ติดต่อ

นึกไม่ออกว่าใครเป็นเจ้าของ ทฤษฎีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (4M's)   

Money = เงิน
M
an = บุคลากร
Material =วัตถุดิบ
Management= การจัดการ

4M's แบบเก่าที่ท่องจำกันมานี่ กวิน คิดว่า ฝรั่งมังค่า มันไม่ได้เน้นคุณธรรมในการบริหารกันเลยน้อ? ต้องเพิ่ม อีก 4M's จะได้เป็น 8M's (มรรคมีองค์ 8) ซะเลย

Merit=คุณธรรม
Machine=เครื่องมือ
Method =วิธีการ

Measurement =การวัดผล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)