อนุทิน #22021

  ติดต่อ

วันนี้หลังจากนำเสนอโครงร่างวิจัยเสร็จ ต้องแก้ไขเล็กน้อย  เตรียมนำเสนอจริงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 อีกครังค่ะ

อาจารย์เพิ่มเติม

Strategies Searching

เราสามารถ Searching ใน Non Cochrane ได้ เช่น CRD database, Google, Cited Info

นำเสนอ Liturature review ที่ค้นมาได้ใน Power point ด้วย

ปรับ Inclution criteria: ไม่ควรเลือก Chronic pain 6 month เกรงว่าจะไม่มี caseจะศึกษา

Study Design: ป้องกัน Cointervention bias

ปรับ Data analysis ให้ครบถ้วน

ปรับ research question ใหม่ ให้ใช้คำที่เหมาะสม จาก Should เป็น

Chould the music therapy decrease cancer pain and anxiety?

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)