อนุทิน 22000 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงนี้น้องๆ สอบ เลยไม่มีใครเข้ามาช่วยตรวจความคิดเห็น นั่งย้อนกลับไปดูเจอความคิดเห็นโฆษณากับความคิดเห็นลูกโซ่หลายอันเลย จัดการลบแล้ว ทั้งใน GotoKnow.org และ Learners.in.th

เขียน 29 Sep 2008 @ 12:37 () แก้ไข 29 Sep 2008 @ 14:50, ()


ความเห็น (0)