อนุทิน 21988 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

บุคคลที่สมบูรณ์ไปด้วยทาน ศีล และภาวนาจักเป็นบุคคลที่มีจิตอันประภัสสร
บุคคลที่มีจิตประภัสสรย่อมอุดมไปด้วยสุขอันเป็นสุขแท้
รอยยิ้มแห่งจิตที่ประภัสสรย่อมอิ่มไปด้วยความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความเมตตา
ด้วยเหตุนี้กาย วาจา และใจจึงพบสุขจาก “ความสงบ” ได้อย่างแท้จริง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)