อนุทิน 21988 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บุคคลที่สมบูรณ์ไปด้วยทาน ศีล และภาวนาจักเป็นบุคคลที่มีจิตอันประภัสสร
บุคคลที่มีจิตประภัสสรย่อมอุดมไปด้วยสุขอันเป็นสุขแท้
รอยยิ้มแห่งจิตที่ประภัสสรย่อมอิ่มไปด้วยความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความเมตตา
ด้วยเหตุนี้กาย วาจา และใจจึงพบสุขจาก “ความสงบ” ได้อย่างแท้จริง...

เขียน 29 Sep 2008 @ 08:52 ()


ความเห็น (0)