อนุทิน 21959 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูรความเห็น (0)