อนุทิน 21922 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เงินบริจาคเพื่อบริหารจัดการ GotoKnow.org และ Learners.in.th ยังอยู่ในบัญชี ต้องรีบหาโอกาสจัดการ เบื้องต้นคาดว่าจะขอฝากไว้ในเงินสะสมของ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีเงื่อนไขในการขอใช้เงินเพื่อสนับสนุน GotoKnow.org/Learners.in.th ในกรณีจำเป็นโดยต้องได้รับการอนุญาตจากรองอธิการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ...

... ยังคิดเรื่องนี้ไม่ครบถ้วน เดี๋ยวต้องถามความเห็นรวมของทุกท่าน ตอนนี้เอางานเฉพาะหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

เขียน 28 Sep 2008 @ 16:49 () แก้ไข 28 Sep 2008 @ 16:50, ()


ความเห็น (0)