อนุทิน 21903 - หยั่งราก ฝากใบ

@21902 คุณอุ๊คะ น่าจะส่งภาพกล้วยไม้ที่กำลังบานหลังห้องมาให้ชมเป็นขวัญตาบ้างนะคะ

  ในความคิดของตัวเองแล้ว ไม่ใช่ว่าเงินไม่จำเป็นในชีวิต เราก็ยังต้องกินต้องใช้ แต่ก็ต้องสร้างสมดุลในการหาและใช้...อย่ายอมศิโรราบให้ก้บ...อำนาจเงินและวัตถุมากจนหลงลืมบางอย่างที่ควรจะสำคัญกว่าในการเป็นมนุษย์...คุณอุ๊ว่าไหมคะ...^_^...

เขียน 28 Sep 2008 @ 14:46 () แก้ไข 28 Sep 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)