อนุทิน 21887 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านเรื่องเมลามีนที่ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนไว้ แล้วชักสยอง

คนไปแห่กังวลแต่เรื่องนม แต่จริง ๆ แล้วอาหารประเภทอื่น รวมถึงแป้ง ก็มีกรณีปลอมปนเมลามีน เพราะมีการพบว่าวัตถุดิบอาหารหลายชนิดจากจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องใส่เมลามีนที่ส่งออกไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่จำกัดกับเนื้อ หรือ นม เกิดกับแป้ง รำ ก็ได้ ปลอมกันทุกระดับ และไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่โดนจีนหลอกขายเมลามีนสำหรับวงจรอาหาร

"Welcome to my food chain !" --- คำทักทายตือเซียม

เขียน 28 Sep 2008 @ 14:03 () แก้ไข 28 Sep 2008 @ 14:24, ()


ความเห็น (0)