อนุทิน 21784 - รุจิณี คหกรรม พลภักดี

วันนี้มาเรียนร้เรื่องการจัดการเรียนร้ที่แปลกใหม่คือการทำบล็อคเพื่อบันทึกข้อความร้ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากสพท.อบ.5ทุกท่านที่ให้ความร้

เขียน 27 Sep 2008 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)