อนุทิน 21752 - Panuch

  ติดต่อ

บ่ายๆได้รับการประสานงานจากงานสวัสดิภาพ กองกิจฯ พบนิสิตมีภาะวะความเครียดจากการได้รับความรุนแรงด้านจิตใจ ต้องการส่งพบนักจิตวิทยา เวลา 13.00 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)