อนุทิน 21752 - Panuch

Panuch

บ่ายๆได้รับการประสานงานจากงานสวัสดิภาพ กองกิจฯ พบนิสิตมีภาะวะความเครียดจากการได้รับความรุนแรงด้านจิตใจ ต้องการส่งพบนักจิตวิทยา เวลา 13.00 น.

เขียน 26 Sep 2008 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)