อนุทิน 21752 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่ายๆได้รับการประสานงานจากงานสวัสดิภาพ กองกิจฯ พบนิสิตมีภาะวะความเครียดจากการได้รับความรุนแรงด้านจิตใจ ต้องการส่งพบนักจิตวิทยา เวลา 13.00 น.

เขียน 26 Sep 2008 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)