อนุทิน #21752

บ่ายๆได้รับการประสานงานจากงานสวัสดิภาพ กองกิจฯ พบนิสิตมีภาะวะความเครียดจากการได้รับความรุนแรงด้านจิตใจ ต้องการส่งพบนักจิตวิทยา เวลา 13.00 น.

เขียน:

ความเห็น (0)