อนุทิน 21744 - wwibul

wwibul

เมลามีนที่ปนเปื้อนมาจากภาชนะ ไม่ใช่แหล่งที่น่ากลัว เพราะมีน้อยและระดับความเป็นพิษกรณีนั้นจะหายาก แต่ที่เกิดปัญหา อาจเกิดจากการใส่ปลอมปนเข้าไปโดยเจตนา เพราะเวลาตรวจปริมาณโปรตีน เขาตรวจโดยอ้อมด้วยการหาไนโตรเจน แล้วสารนี้เป็นตัวปลอมปนที่ทำให้เห็นว่าเสมือนมีไนโตรเจนเยอะ (หลอกว่ามีโปรตีนมาก) หลอกแบบนี้ คงคล้าย ๆ กับที่สมัยก่อนมีการปนกรวดทรายเข้าไปในข้าวสาร ถ้าไม่มีคนตายเกิดเรื่อง ก็ยังไม่ฉาว...

เขียน 26 Sep 2008 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)