อนุทิน 2174 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

สาเหตุหนึ่งของความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ กลไกของรัฐไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของปัญหา

---------

ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา

มอ.ปัตตานี

22 เมย.51

  เขียน:  

ความเห็น (0)