อนุทิน 2174 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สาเหตุหนึ่งของความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ กลไกของรัฐไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของปัญหา

---------

ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา

มอ.ปัตตานี

22 เมย.51

เขียน 28 Apr 2008 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)