อนุทิน 21737 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เสร็จสิ้น 5 day academic writing workshop สักครู่นี้เอง งานนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากๆ แต่ก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเอง

ต่อจากนี้ไปต้องไปต่อยอดการเขียน paper ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับคนอื่นไม่ทราบเป็นไง แต่สำหรับตัวเองแล้วเป็นการยกระดับงานเขียนได้มาก

งานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษต่างจากงานเขียนภาษาไทย สังเกตจากการใช้คำเชื่อมในลักษณะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ทำไม ต้องมีเหตุและผลชัดเจน

เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนสำคัญมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบท (Context) ของแต่ละเรื่องด้วยว่าต้องการสื่อให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาที่เราเขียนได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องนี้เรียกว่า Links มีสองประเภท strong link and weak link จะมากจะน้อยก็มาจากการอ้างอิง (citation) จากเอกสาร ความสำคัญของงานเขียนประเภท academic นี้ ต้อง "need to know" ไม่ใช่ "nice to know"

เขียน 26 Sep 2008 @ 15:00 () แก้ไข 26 Sep 2008 @ 15:09, ()


ความเห็น (0)