อนุทิน 2172 - Sasinand

Sasinand

การทำเกษตรอินทรีย์ จริงๆแล้ว ไม่ง่ายนัก ถ้าจะทำให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ขายให้ต่างประเทศได้ด้วย( Buyers ต่างประเทศมีความรู้มาก และต้องใช้คำว่า เขี้ยว เราจะไปทำเล่นๆกับเขาไม่ได้)

ไม่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ตัดแต่ง GMO/ ให้มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง/ การให้สวัสดิการพนักงานถูกต้องตามก.ม.แรงงาน/ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

 และที่สำคัญ การทำเกษตรอินทรีย์ ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ (เคยถุกตรวจสอบมาแล้ว แต่ไม่กลัว มีหลักฐานย้อนหลัง 2 ปี)

คือระบบนี้ ต้องมีความเป็นธรรมกับสวัสดิภาพของทุกชีวิตในโลก เป็นเรื่องของการจรรโลงสิ่งแวดล้อมของโลก

เขียน 28 Apr 2008 @ 10:11 () แก้ไข 28 Apr 2008 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)