อนุทิน #2168

อ.จ.วิบุลคะ@2166  ที่อาจารย์กล่าวถึงอยู่ตรงนี้ค่ะ 

"เย ธัมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโธจะ เอวัง วาที มะหาสะมะโณ"....

เย ธัมมา เหตุปปะภะวา.......ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ.....

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)