• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #21677

Healthy.in.th (Django)

 • วันนี้เพิ่ม Tag ให้ News ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบ many-to-many
 • ปัญหาที่พบคือ default form Tag ในหน้า add News เป็น multi-selection box แต่สิ่งที่ต้องการคือ text box ธรรมดา สามารถแยกแต่ละ Tag ด้วย , ได้
 • อ่านในเอกสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงดาวน์โหลดตัวอย่างโปรเจ็ค Django อื่นๆ มาดู ยึดหลัก "เลียนก่อน แล้วค่อยเรียน"
 • นอกจากเห็นโค้ดดีๆ แล้ว ยังพบว่ามี Django CMS หลายตัวที่น่าสนใจ เช่น
 • http://django-cms.org/
 • http://code.google.com/p/django-simplecms/
 • http://code.google.com/p/django-page-cms/
 • นอกจากนี้ยังมี Tagging น่าสนใจอีกหนึ่งตัว http://code.google.com/p/django-tagging/

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)