อนุทิน 21677 - ต้นกล้า

Healthy.in.th (Django)

  • วันนี้เพิ่ม Tag ให้ News ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบ many-to-many
  • ปัญหาที่พบคือ default form Tag ในหน้า add News เป็น multi-selection box แต่สิ่งที่ต้องการคือ text box ธรรมดา สามารถแยกแต่ละ Tag ด้วย , ได้
  • อ่านในเอกสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงดาวน์โหลดตัวอย่างโปรเจ็ค Django อื่นๆ มาดู ยึดหลัก "เลียนก่อน แล้วค่อยเรียน"
  • นอกจากเห็นโค้ดดีๆ แล้ว ยังพบว่ามี Django CMS หลายตัวที่น่าสนใจ เช่น
  • http://django-cms.org/
  • http://code.google.com/p/django-simplecms/
  • http://code.google.com/p/django-page-cms/
  • นอกจากนี้ยังมี Tagging น่าสนใจอีกหนึ่งตัว http://code.google.com/p/django-tagging/

 

เขียน 25 Sep 2008 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)