อนุทิน 21623 - กวิน

กวิน

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut @21610 ขอบพระคุณครับ เป็นวสันตดิลกฉันท์ ๑๔ (ฉันท์ที่มีทำนองคล้ายเสียงฝนตกจนน้ำท่วม) ถูกต้องอย่างที่พระคุณเจ้าทักท้วงมา กระผมมองคณะฉันท์ออกว่ามี ๑๔ พยางค์ แต่ดัน สำคัญผิด โดยเอ่ยนามสับสน ไปว่าเป็น อินทรวิเชียรฉันท์ เหมือนเจอคนที่รู้จัก แต่ทัก ชื่อเขาผู้นั้นผิด ทั้งๆ ที่เราก็รู้จักเขา ฉุกใจจะเข้ามาแก้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่รู้สึก ล้าๆ เลยไม่ได้เข้ามาแก้ไข (กระทั่งพระคุณเจ้า มีเมตตามาทักท้วงไว้) ขอบพระคุณครับ  ปล.คณะฉันท์ที่ผมจัดเรียงไว้ จัดเรียงตามแบบฉันทลักษณ์ของไทยครับ  

เขียน 25 Sep 2008 @ 08:56 () แก้ไข 25 Sep 2008 @ 16:07, ()


ความเห็น (0)