อนุทิน 21618 - พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

สอนน้องนิสิต เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เริ่มด้วยการเล่าเหตุการณ์ ทดลอง  4 เรื่อง

เรื่องเชลยชาวยิว ของนาซี ที่โดนเอาแช่น้ำ แข็ง หรือให้ถอดเสื้อผ้าอยู่นอกอาคาร ที่อุณหภูมิติดลบ  จนล้ม หยุดหายใจแล้วเอามาฝึก CPR ซึ่งส่วนมาก ปัมท์ไม่ขึ้น เชลยตาย หรือ

ให้อยู่ในถังความดันต่ำ ดูดอ๊อกซิเจนออกให้เหลือน้อย และสังเกตุว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ ถ้าเปิดถังและพบว่าไม่ตาย ก้เอาไปจมน้ำให้ตายและเอามาผ่าศพศึกษา

เรื่องที่สอง เรื่องฉีด เซลล์มะเร็งเข้า คนใกล้ตาย 22 คน

เรื่องที่สาม จะรับเด็กเข้าในสถานเลี้ยงเด็กพิการ willow brook ก็ ต่อเมื่อผู้ปกครอง ยอมเข้าให้ทดลอง ให้เชื้อตับอักเสบเอให้เด็กโดยตั้งใจ

 เพราะ สถานเลี้ยงเด็ก เต็ม และ อ้างว่า ถึงไม่ฉีดให้ เด็ก ก็ จะติดตับอักเสบเอจากกันอยู่แล้วเนื่องจากอยู่กันอัดแอ

เรื่องที่สี่  เฝ้าดูผู้ป่วยโรคซิฟิลิส โดยไม่รักษา อยู่ 40 ปี ที่ ทัสคีจี อลาบามา เรื่องแห่งความอัปยศ ของมนุษย์ ที่ใจร้าย ใจดำต่อ เพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเอง

 400 กว่าคน ที่ไม่รู้วินิจฉัยโรคที่แท้จริง ทราบเพียงว่าตนเองมีเลือดเสีย ต้องทุกข์ทรมาณจากโรคซิฟิลิส ขั้น ออกดอก และเข้าสมองเป็นถึงระยะที่ 3 และยังมีการติดไปถึงลูกเมียอีก

สุดท้าย ให้นิสิต สรุป ว่า ถ้าจบแพทย์ และเป้น ผู้อำนวยการ จะจัดระบบ อย่างไร ไม่ให้มีการกระทำผิดจริยธรรมใน โรงพยาบาล

เขียน 25 Sep 2008 @ 06:03 ()


ความเห็น (0)