อนุทิน 21601 - ทองหยอด

ได้เข้าร่วมพุธสุนทรียเสวนาของกลุ่ม I ขอ T เรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หากเราไม่ได้แอบไปเอาข้อมูลไปหาผลประโยชน์ หรือดัดแปลง แก้ไข ก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไร

เขียน 24 Sep 2008 @ 21:27 () แก้ไข 24 Sep 2008 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)