อนุทิน 21595 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พรุ่งนี้มีการประชุม สภา ๗๙ ของ เทศบาล หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ดร.มุกดา ชวนไปสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล แต่ลาไม่ได้ น่าเสียดาย

เทศบาลหนองสาหร่าย เป็นหนึ่งใน อปท.ต้นแบบ ในการศึกษาประเด็น "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นงานที่ผมทำอยู่ โดย สช.(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ให้ทุน)

งานนี้น่าสนใจมาก เรื่องราวของการพึ่งตนเองของชุมชน ผ่านวาทกรรม นโยบายของพวกเขาที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดชีวิตตัวเอง...

เป็นดัชนีชี้วัดวิธีคิด ปัญญาของชุมชน ว่ายิ่งใหญ่เพียงใด

งานนี้หลังจากเสร็จ ผมวางแผนเขียนหนังสือ น่าจะได้หนังสือสักเล่ม เขียนออกมาเผยแพร่ในวงกว้าง

 

เขียน 24 Sep 2008 @ 19:33 ()


ความเห็น (0)