อนุทิน 21562 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Day Three: 5 day academic writing workshop

เช้านี้ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มเป็น trio เพื่อวิจารณ์ (critique) งานเขียนของแต่ละคน โดยให้เวลาคนละหนึ่งชั่วโมง

ค่อนข้างหนักสำหรับเรา เพราะเป็นครั้งแรก และอีกอย่างหัวข้องานวิจัยของคนอื่นก็ไม่ใช่สายที่เราถนัด แต่พยายามเต็มที่ ทุกคนได้รับ feedback กลับไปเป็นที่น่าพอใจมาก

workshop ลักษณะนี้ น่าสนใจที่ว่า เราจะอธิบายให้คนที่ไม่ใช่สายงานวิจัยเดียวกับเรา ให้เข้าใจงานของเรา และเราต้องอ่านงานวิจัยของคนอื่นให้เข้าใจด้วยในเวลาที่จำกัด เป็นอะไรที่ดีมากเลย เลยมาบันทึกไว้ก่อน

The more you rehearse, the better you are.

เขียน 24 Sep 2008 @ 09:15 () แก้ไข 25 Sep 2008 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)