อนุทิน 21554 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ : กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2  วันนี้โครงการของงานสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิตนำเสนอ   ในวันพุธที่ 24   กันยายน 2551   เวลา 08.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุมคุณหมิง สถาบันขงจื้อ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง )

เขียน 24 Sep 2008 @ 06:42 () แก้ไข 24 Sep 2008 @ 19:43, ()


ความเห็น (0)