อนุทิน 21541 - อบูฮันนาน

ติดตั้ง font windows ใน ubuntu

apt-get install cabextract
wget http://download.microsoft.com/download/f/5/a/f5a3df76-d856-4a61-a6bd-722f52a5be26/PowerPointViewer.exe
cabextract -L -F ppviewer.cab -d . PowerPointViewer.exe
cabextract -L -F ‘*.TTF’ -d ~/.fonts ppviewer.cab
cd ~/.fonts && chmod 600 *.ttf

ที่มา : http://ubuntu.wordpress.com/2007/09/16/installing-vista-fonts-in-ubuntu/

comment id: #33

เขียน 23 Sep 2008 @ 23:26 ()


ความเห็น (0)