อนุทิน 21524 - Ka-Poom

  ติดต่อ

@21522 ขอบคุณคุณกวินมากเลยค่ะ...

แม้รู้ว่า กำลังของเรามีไม่มากพอ แต่เราได้กระทำสิ่งที่ปรารถนาดี อย่างเต็มที่ เต็มกำลังใจของเราแล้ว และที่สุดก็ต้องวาง...

แต่หากมีโอกาสอีกเมื่อไร ก็พร้อมที่จะใช้กำลังที่มีได้หยิบยื่นและแบ่งปัน ความรัก ความปรานาดีนี้เสมอ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)